Technický kámen - technistone, silestone - Kamenické výrobky z technického kamene

Přejít na obsah

Technický kámen - technistone, silestone

Materiály > Technický kámen
Technický kámen - TECHNISTONE, SILESTONE

Základní charakteristika
Tvrzený (konglomerovaný kámen - „quartz“) byl vyvinut italskou firmou Breton v 60. letech 20. století. Zvrzený kámen se skládá cca z 94% přírodních materiálů (nadrcená žula a křemen), zbytek tvoří polyesterová pryskyřice, aditiva a pigmenty.

Hlavní fyzikální parametry
Objemová hmotnost            2,4 g/cm³
Tvrdost                                   6-7 dle Mohse
Pevnost v tahu za ohybu     50-70 MPa
Obrusnost                              kolem 6 mm
Nasákavost objemová          0,02%
Tepelná odolnost                  140°C garantovaných, 180°C dosažených při kuchyňských testech
Chemická odolnost               produkt bude poškozen dlouhodobým působením KOH (200g/l), H2SO4 (70%), KMnO4 (10g/l), HF (10%), pro běžný kuchyňský provoz zcela irelevantní
Teplotní roztažnost               21,9-28,5*10-6 cm/cm °C (pokojová teplota)
Ekologické parametry           vyhovuje normě 51 NSF/ANSI Standard pro styk materiálu s potravinami, díky zcela uzavřenému povrchu vůbec nepodporuje růst baktérií

Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál

Výhody:
  • Vysoká tvrdost a téměř nulová nasákavost
  • Prakticky 100%ní barevná stejnorodost
  • Zcela dostačující chemická odolnost
  • Odolné vůči mikroorganismům

Nevýhody:
  • Průměrná tepelná odolnost
  • Vyšší tepelná roztažnost (pro běžný kuchyňský provoz ale zcela irelevantní)
  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích
Návrat na obsah