11. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Hamry - Rohozná
(9 km 2 a čtvrt hodiny)

Po Jiráskově horské cestě dojdeme směrem severozápad. k vesnici Hamrům. (viz str.49.) Hned na jejím počátku odbočíme do lesa a sledujeme modrou značku přijdeme do Rohozné, největší vesnice poličského okresu. Rohozná má 2000 Čechů a 26 Němců, trojtřídní obecnou školu, spojenou se školou měšťanskou, poštovní a telegrafní úřad. Skoro uprostřed vesnice je kostel sv. Erasma, biskupa-mučedníka. Presbyterium, jehož klenbu tvoří 12 žeber, je gotické. V kostele byly malby, které podle úsudku konservátora Schmoranze nebyly freskami, neměly tedy takovou cenu, jaká se jim přikládala. Pan farář Neuman celý kostelík přemaloval, při čemž zamaloval i domnělé fresky. V lodi kostela v malém sklípku pod podlahou je uložena mrtvola rytíře Mana, zakladatele Manovy Lhoty. (viz str. 38)

Cenné jsou na kostele zvony, které patří k nejstarším zvonům v Čechách. O umíráčku pocházejícím z 15. století lid praví, že zazní-li jeho hlas v den sv. Maří Magdaleny, uzdraví nemocného. Tento zvon prý byl přenesen z bývalého kostela v klášteře sv. Maří Magdaleny u Hlásnoce.

Rohozná je v zápisních knihách arcibiskupství pražského uváděna jako sídlo plebanie, tj. fary v děkanátu poličském.

Z Rohozné možno vykonati cestu buď po silnici lesem Vrchy nebo rozkošným údolíčkem Hájenstvím, jehož pokračování je Rohozenský žleb.


Návrat na obsah