13. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Korýtka - St. Svojanov - Vítějeves - Bohuňov - Moravská brána - Hutě -- Dolní Lhota - Předměstí
(15 km - 3 a tři čtvrti hodiny)

Od kostelíčka sv. Mikuláše, k němuž jsme došli podle návodu ve 4. vycházce (na str. 31) přijdeme podle zelené značky do Vítějevsi s 862 obyvateli a trojtřídní obecnou školou. Staré pečetidlo s nápisem "Peczet obce Witioweské", korunou a písmeny K. W. je důkazem, že Vítějeves dříve patřila koruně královské. Na jižním konci vesnice je kostel sv. Kateřiny, který již r. 1350 farním. U silnice k Bohuňovu, která jde vedle něho, je prý na památku sv. věrozvěstů v mezi hladký kamen, na němž je vypouklým křížem.


Bohuňov,, který leží na Moravě, byl kolem r. 1382 a s hradem Loukou u Olešnice majetkem pánů z Lomnice. Na návrší stojí dvojtřídní škola a od r. 1821 kostel sv. Jiljí, postavený místo malého kamenného kostelíčka, který byl farním již r. 1391. Na památku jeho stavby je na věži velký zvon z r. 1821.

U kostela odbočíme napravo podle červené značky, která prochází Moravskou bránou, na jejíž pravé skalní stěně je možno viděti již nejasné obrysy obrazu Matky Boží a kohouta.

K Těmto dvěma podobám se připíná pověst:

"Ďábel, chtěje znemožniti svatý věrozvěstům Cyrilu a Metodějovy cestu z Moravy do Čech, snášel ohromná skaliska do průsmyku. Když nesl za radostného pokřiku poslední balvan, zjevila se mu Panny Maria s hrozivou tváří a kohout, který v tom okamžení zakokrhal. Satan pustil skalisko, které padlo s hrozivým rachotem na boční stěny průsmyku. Pod jeho klenbou snadno prošli svatí věrozvěsti. Kamenná klenba se asi před 150 lety zřítila do průsmyku."


Lid odvozuje jméno Bohuňova z toho, že zde byl přijat Bůh nový. Ve skutečnosti se však Bohuňov jmenuje podle zakladatele Bohuně (Bohuslava).

Romantické toto zákoutí, bohaté čistými přírodními krásami bylo nazváno Českomoravské Švýcarsko.

U božích muk, v místě, kde odbočuje cesta lesem do Jobovy Lhoty, přicházíme zemské hranice. V dobách, kdy byla na hradě Svojanově továrna na tuhové výrobky, dobývalo se v Hutích tuhy. Štoly jsou však nyní zalité vodou. Napravo od Dolní Lhoty (str.41) je osada Studenec.

Silnice, jdoucí proti proudu Svojanky Předměstí, (viz str. 26) dovede nás do Svojanova.


Návrat na obsah