14. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Dolní Babky - Hartmanice - Hamry
(10 km - 2 a půl hodiny)
Tato vycházka se pojí vycházce č. 9.

Z Hartmanic asi za půl hodiny dojdeme severním směrem na křižovatku silnic. Nalevo jde Bystrému romantické Valburčino údolí a napravo je vesnice Hamry, k jejímuž založení dal podnět držitel bysterského panství Maxmilián hrabě z Martinic zřízeném železářským závodů ve Žlebech r. 1658. Z rudy, která byla odvážena z dolů mezi rohozenským dvorem a stašovskými lesy na Roudníkách, byly vyráběny řemeslnické potřeby, kovadla, palice, kolty a jiné věci. Avšak již r. 1676 se skončila v Hamrech práce, která si vyžádala vykácení rozsáhlých lesů. Na mýtině vznikla panská (dominikální) ves. Nová ves je uvedena již r. 1680 ve farním archivu v Bystrém pod jméno Hamry.

V Hamrech je mateřská opatrovna a jednotřídní státní menšinová škola.

V místě, kde se setkávají silnici ze Svojanova, Stašova a Bystrého, jsou vysoké skály s děrami divoženek, opředené mnoha pověstmi. Jedna vypráví o tom, jak divá žínka odměnila mladého oráče košilí, která se nesměla práti, ale přesto byla stále čistá, a koláčem, a koláčem, který nedojeden stále byl celý, zato skřípání jeho koláček jí uspalo dítě. Služka však čeledínovy ze zvědavosti koláč snědla a košili vyprala. Tím pozbyly dary navždy své kouzelné moci.

Na tomto rozcestí se sbíhá modrá značka s červenou a jde s ní až na dolní konec Hamrů, kde odbočuje do lesa k Rohozné.

Hamerském údolím, které přichází ve Lhotské žleby, sledujíce řečiště Svojanky a červenou značku Jiráskovy horské stezky, vrátíme se do Svojanova. Na levém návrší Lhotského žlebu je Manova Lhota. (viz str. 38.)

Návrat na obsah