16. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Hamry - Dolní Jedlová - Balda - Stašov - Rohozná
(21 km - 5 a čtvrt hodiny)

Při vycházce do Baldy nejlépe jeti autobusem na zastávku do Dolní Jedlové. V této vesnici s 1967 obyvateli, z nichž je jen 63 Čechů, je gotický kostel Navštívení Panny Marie, poštovní a telegrafní úřad, továrna na hedvábné látky a dvě obecné školy.

Od rozcestí u hostince odbočíme vpravo na silnici značenou žlutě, která nás dovede do Baldy, položené 656 nad mořem v rozsáhlých lesích. Lázně Balda založil r. 1740 František Rudolf hrabě z Hohenembsu, majitel bysterského panství a za sedm roků nato i kapli a stavení zvané "Zámeček". Během času však toto stavení zpustlo. Kaple Panny Marie je každoročně navštěvována procesím z okolních vesnic. V malé rotundě u kapličky prýští pramen vody 9oC teplé, bohaté na kyselinu uhličitou. Nemocenská pojišťovna v Brně má zřízenu pro své členy v lese u Baldy ozdravovnu.

Červená značka nás vyvede z baldovských lesů východním, směrem do Stašova, německé vesnice s 891 Němci a 42 Čechy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven r. 1864 místo starého, z něhož se zachoval jen oltář, kazatelna a 2 obrazy. V obci je čtyřtřídní obecná škola německá a jednotřídní česká škola menšinová.

Do Svojanova možno jíti buď zalesněným údolím silnicí podél potoka do Hamrů a odtud podle vycházky 14. (na str. 50), anebo po silnici přes Rohoznou. (viz str. 47.)Návrat na obsah