17. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Polička
(36 km - 9 hodin)

Největším městem ve výběžku Poličském je bývalé královské věnné město Polička, sídlo okresního úřadu, okres. soudu a ber. úřadu. Leží 555 m n. m. a má 6096 obyvatelů.

Vycházku do Poličky nejlépe podnikneme pošt. autobusem, který nás doveze na hlavní náměstí.

Uprostřed náměstí Palackého stojí baroková radnice z r. 1744, v níž jsou kanceláře okres. úřadu. Před radnicí stojí krásné a cenné sochařské dílo mariánský sloup 22 m vysoký se sochami sv. Josefa, Joachima, Anny, Floriána, Víta, Václava, Rocha, Šebestiána a sv. Karla Boromejského. Na nejvyšším místě sloupu je socha Panny Marie. Sochy na kašnách představují Porobu a Vítězství. Byly zde postaveny teprve po světové válce. Děkanský chrám sv. Jakuba, stavěný slohem gotickým, stojí na náměstí Třebízského.

Na centrálním hřbitově je uranový háj a na hřbitově katolickém gotický kostel sv. Michala.
blízko knihkupectví p. K. Rippla je rodný dům průvodce české stenografie Hynka Jakuba Hegra, stenografy na kroměřížském sněmu.

V Poličce se narodily kromě jmenovaného Hegra mnohé významné osobnosti: sochařu Ed. Šaff a Dom. Aulíček, spisovatelé Fr. Andrlík a Fr. Zakrejs, dejepisec Poličky A. Hájek, univ. prof. Jan Boh. Eiselt, okr. škol. insp. Vinc. Podhajský a hudeb. skladatel Boh. Martinů. Osvícenský spisovatel Šebestián Hněvkovský byl 10 let starostou Poličky.

O školní vzdělání pečují školy: státní reálné gymnasium, obecné a měšťanské školy, průmyslová škola pokračovací, lidová škola hospodářská a mateřská školka. V městě je katastrální úřad měřický, poštovní, telegrafní a telefonní úřad, četnická stanice, noclehárna a stanice KČST.

Za Poličkou, založení r. 1265 Přemyslem Otakarem II., je krásná procházka Libohájem, k němuž nás dovede směrem jižním modrá značka.


Návrat na obsah