8.VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Dolní Lhota - Kaviny - Kněževes - Trpín - Hlásnice
(14 km - 3 a půl hodiny)

 • Cestou popsanou ve 3.vycházce (na str. 25) dojdeme na Předměstí ke statku pana J Šudomy, při němž je zařízena liščí farma, kde se chovají stříbrné lišky. Několik minut od Předměstí je Dolní Lhota s dvojtřídní obecnou školou, pod jejíž správu patří i jednotřídní expositura v Jobově Lhotě, uryté v zelených lesích na blízkém kopci. Ve vísce je malá kaplička.


 • Dolní Lhota patří k obci, která je utvořena pěti osadami: Předměstím, Dolní Lhotou Studencem, Hutěmi a Jobovou Lhotou a která měla při posledním sčítání 689 obyvatel národnosti české.


 • Na naší cestě několik desítek kroků od hostince p. Šudomy stojí po levé straně silnice železný kříž. Přejdeme most! Malý potůček nás dovede do úzkého, ale tím krásnějšího horského žlebu Kavin. V tajemném tichu hlubokých lesů na dně velkého koryta omývá horská bystřina Kavinský potok útesy romantických skalisek.


 • Na černém kopci blíže obce Kněževsi se rozkládá kamenitá rovinka, zvaná Hradisko. Toto místo bylo zastavěno hrádkem, tvrzí, která střežila Trstenickou stezku, jejíž jedno rameno šlo ze Svitávky ke Křetínu a odtud horskými průsmykem, který u Bohuňova vytvořil Moravskou bránu, k Bystrému a k Poličce. "Dokladem o tom jest i listina Přemysla II. z roku 1265, kterou nařizuje, aby kupci z Mýta jezdili do Brna a zpět pouze přes poličku." (Ph. Dr. Lad. Hosák 4., str. 20.) Druhé rameno stezky vedlo ze Svitávky přes Letovice, Březovou, Svitavy a z Litomyšle pod názvem "Černá stezka" do Chocně a Hradce Králové.


 • K Hradisku se víže pověst o zrození Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a jeho choti Kunhuty: Kunhuta prý často dlela ve volné chvíli na loveckém hrádku v Kavinách. Zde při jedné návštěvě porodila synáčka. Olešnický farář, který novorozeně pokřtil jménem Ješek, obdržel odměnou ves, od těch dob zvanou Kněževes.


 • Při sporu o tuto vísku, který vedl farář Bernard Voscinius s panstvím Kunštátským, byl k protestu připojen výňatek z městských knih olešnických, v němž bylo psáno, že "Kněževes od jisté pobožné královny Olešnické faře darována byla, která v pádu a Boží pomoci u té vsi syna porodila a na hradě Svojanově v šestinedělích ležela".


 • Farář ve svém protestu dodával, že ves, dříve Lhotou Kunou. Olešnici patří od těch dob Farní les, který se rozkládá v Kavinách za Hradiskem. Také lán pole u Kněževsi byl dříve v jejím majetku.¨¨


 • Po smrti Kunhuty se Záviš oženil s Jitkou, dcerou uherského krále. Když byl Záviš králem Václavem II. zajat a voděn po hradech, utekla na Hradisko, kde uschovala všechny své skvosty. Od té doby kolují v okolí pověsti o zakopaném pokladě. Roku 1853 dala paní Kristenová, majitelka Svojanova, koupiti v místech, kde byla štola 50 metrů dlouhá. Práce však neměly výsledku.


 • Na protější stráni vyvěrá ze země Bílý pramen vápencové vody a roztok usedá na květiny a mech a zbarvuje vše do běla.


 • Skaliska nedaleko Bílého pramene jmenuje lid Vickovou kuchyní. Tento název nese skupinu kamenů od časů 1840-1850, kdy se v této krajině zdržoval pytlák Vincek a celé okolí znepokojoval. Konečně naň páni uspořádali hon a zastřelili ho.


 • Nádherná partie Kavin, nezkalená přírodní krásy lákají k toulkám po hustých lesích.


 • Uprostřed Kněřevsi, kam dojdeme, sledujeme-li tok Kavinského potoka, stojí malý kostelík. Z Kněževsi vyjdeme na silnici vedoucí do Trpína, v němž je památný kostel sv. Václava, bohatý na starožitnosti. Zvláště cenné jsou obrazy ze života sv. Václava, Jana Zlatoústého a církevních otců. Na hřbitově stojí zvonice ve slohu barokovém s dřevěným podsebitím.


 • Na rozcestí silnic do Hartmanic, Hlásnice a Trpína se setkáváme s modrou značkou, která nás dovede do Hlásnice (viz str. 26) a odtud vozovou cestou do Svojanova.


 • S Hor, na jejichž hřebeni je upravena studánka, je krásný rozhled na celé údolí, v němž jsou ponořeny domky Svojanova, nad nimiž trůní pevný hrad.


 • Po kamenných schůdkách kolem "Svatojánských skal" (viz str. 14) sestoupíme ke kostelu a odtud do městečka.


Návrat na obsah