Svojanovsko - průvodce - Pension PALLA

Přejít na obsah

Svojanovsko - průvodce

OKOLÍ PENZIONU > PRŮVODCE

PRŮVODCE PO SVOJANOVSKU
Karel Palla

Svojanov 1936
Nákladem L. Beneše ve Svojanově

čistý výnos bude věnován na okrašlovací podniky Svojanova a okolí

V těchto osmnácti vycházkách nebylo možno upozorniti na všechny krásné přírodní partie. Hluboké lesy a horský kraj v sobě tají mnoho zajímavých cest, jejichž romantičnost se nedá perem popsati.


PŘEDMLUVA
V poslední době navštěvují letní hosté velmi rádi městečka Českomoravské vysočiny, zvláště Svojanov pro jeho krásnou polohu, romantickou krajinu a čistý horský vzduch. Letní hosté a turisté přijíždějí, aby poznali krajinu a seznámili se s památnostmi zdejšího kraje. Bohužel, historie i místopisné údaje jsou velmi málo známé. Turisté i letní hosté odjíždějí ze Svojanova, aniž by poznali historii jeho a nejbližší okolí.

Tomu chci odpomoci vydáním Průvodce, který by seznámil připravenými vycházkami pěknými přírodními partiemi nejširší veřejnost se Svojanovem a jeho okolím a stal se tak příjemným společníkem návštěvníků Svojanova a pěknou vzpomínkou na chvíle v něm strávené.


Autor

ÚVOD  
Malé, upravené městečko, leží v hlubokém údolí sevřeném příkrými stráněmi. Kolem dokola jsou příkré vrchy pokryté z části pastvinami a kamenitými poli. Zbytek půdy vyplňují skály a jehličnaté lesy. středem údolí se vine říčka Svojanka, která asi po tříhodinové cestě mění své jméno na Křetínku, které ji dává starobylá ves Křetín, jíž na Moravě protéká. Po obou jejích březích v místě, kde tvoří malebný zákrut podoby písmene "S", stojí malé domečky se žlutou školičkou a červeně pokrytým kostelíčkem na návrší. Svojanku lemuje od jejího pramene okr. silnice, jdoucí z Poličky do Březové, kde vstupuje na půdu moravskou.

Městečko Svojanov je položeno 464 m nad mořem, zatím co nejbližší kopec Pupek, zvedající se za hradem, má nadmořskou výšku 615 m.  

Nad městečkem na temeni příkrého vrchu stojí starý hrad, jehož zčernalé zdi s nově přistavěnými budovami v rámci zelených strání a lesů poskytují malebnému pohledu. hrad Svojanov je jediným hradem, který ve výběžku Poličském nejdále zasahuje k českomoravským hranicím.

Svojanov má 121 čísel a 580 obyvatel. V místě je dvojtřídní obecná škola, poštovní a telegrafní úřad s telefonní stanicí, Občanská záložna, četnická stanice, fara a farní kostel sv. Petra a Pavla.

Pro ubytování letních hostů jest zařízen pension Josefa Pally, hostinec "U Klímů" a "Na poště" kde je též stanice turistů. Noclehárna KČST je na hradě, kde je možno dostati také občerstvení u restauratéra Josefa Řezníka.

Na říčce Svojance bylo zřízeno pěkné horské koupaliště.

Svojanov má třikrát denně autobusové spojení s Poličkou a se stanicí dráhy Březová - Brněnec na trati Praha - Brno.

Je zde krásně, nejen na jaře a v létě, kdy hojnost květů pohroužených do zeleně stromů napájí omamnou vůní čistý horský vzduch, ale i na podzim, kdy celá krajina se obalí pestrým šatem schnoucího listí. Krásné lesní a skalní partie a hojnost památných míst vyzývají ke kratším i delším vycházkám.

Návrat na obsah