ŽULA - MosaicTech

O NÁS
KAMENICKÉ VÝROBKY
MATERIÁLY
KE STAŽENÍ
MATERIÁLY
KAMENICKÉ VÝROBKY
O NÁS
KE STAŽENÍ
Přejít na obsah
ŽULA
MENU | ŽULA
Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol. Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit. Kámen musí obsahovat přinejmenším 20% křemene, aby byl mezi žuly zařazen.
Společnost MosaicTech nakupuje žuly u čtyř předních dodavatelů a dovozců:
  • Cosentino Austria (Wiener Neustadt)
  • Severe (Praha a Olomouc)

V jejich skladech je také možno si příslušné desky fyzicky prohlédnout.
U barev s výraznou strukturou to velmi doporučujeme!
Hlavní fyzikální parametry
Objemová hmotnost
2,67-2,80 g/cm³
Tvrdost
5-6 dle Mohse (podle obsahu slídy)
Pevnost v tahu za ohybu
10-30 MPa
Obrusnost
1,7 - 2 mm
Nasákavost objemová
0,2 – 1%
Tepelná odolnost
180 - 250°C
Chemická odolnost
velmi dobrá, odolává dobře kyselinám
Ekologické parametry
zcela přírodní produkt, díky uzavřenému povrchu nepodporuje růst baktérií
Výhody a nevýhody při použití jako povrchový materiál
Výhody:
  • Vysoká tepelná odolnost (po keramice druhá nejvyšší)
  • Vysoká tvrdost, chemická odolnost

Nevýhody:
  • Přijatelná nasákavost, nutno zvýšit impregnací
  • Barevně nestejnorodá
  • Nutnost viditelných spojů na delších výrobcích (delších než 2,5m)
  • Chladná na dotyk

Společnost MosaicTech řeší vyšší nasákavost žul impregnací, dílo není předáno zákazníkovi, aniž by nebylo předem naimpregnováno. Vyšší stupeň ochrany povrchu je dosažen u žul řady SENSA firmy Cosentino,
kde je impregnace dosažena pomocí světového patentu.
© 2024 | MosaicTech
Návrat na obsah